9 اردی بهشت 1398

اولین دوره رویداد ملی ایده پردازی فراساحل برگزار شد

اولین دوره رویداد ملی ایده‏پردازی فراساحل به تاریخ 22 خرداد ماه با مشارکت و حمایت گروه توسعه فناوری های دریایی ستاد حوزه فضایی، حمل‏ونقل پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. صنایع فراساحلی کشور، بعنوان بخشی قابل توجه از فعالیت‏های اقتصادی کشور، طی سال‏های اخیر در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و در عین حال، فراز و نشیب های مختلفی را تجربه کرده است. برگزاری اولین دوره رویداد ملی ایده‏پردازی فراساحل، فرصتی مناسب برای معرفی دستاوردها و بررسی چالش‏ها است. اولین دوره به همت گروه مهندسی دریایی دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری دانشگاه ها و نهادهای دریایی کشور برگزار گردید.

اولین دوره رویداد ملی ایده پردازی فراساحل برگزار شد