27 فروردین 1398

همکاری دانشگاه NTU سنگاپور و شرکت خودروسازی ولوو در عرضه اولین اتوبوس خودران جهان

بر اساس گزارشهای منتشر شده دولت سنگاپور در تلاش است تا از سال 2022 اتوبوس های خودران را در جادههای عمومی سه منطقه از این کشور به خدمت بگیرد.

همکاری دانشگاه NTU سنگاپور و شرکت خودروسازی ولوو در عرضه اولین اتوبوس خودران جهان