برنامه ولوو برای خودروهای اشتراکی در سال 2019

27 فروردین 1398

برنامه ولوو برای خودروهای اشتراکی در سال 2019

به تازگی شرکت خودروسازی ولوو در حال توسعه فعالیت‌های خود در زمینه خودروهای اشتراکی است.