27 فروردین 1398

محاسبه نرخ بیمه بر اساس مسافت

تحولات سال‌های اخیر در صنعت خودرو و به ویژه در زمینه اتصال‌پذیری و هوشمندسازی خودروها، موجب تغییراتی بعضا شگرف در دیگر حوزه‌های صنعتی و خدماتی شده است. از مهم‌ترین حوزه‌هایی که شاهد شکل‌گیری مدل‌های نوین در کسب و کار شده است صنعت بیمه می‌باشد که با بهره بردن از فرصت‌هایی نظیر اتصال‌پذیری خودروها و یا به اشتراک‌گذاری آن‌ها ارائه خدمات نوین و متناسب با این تحولات را تجربه نموده است.

محاسبه نرخ بیمه بر اساس مسافت