20 فروردین 1398 با حمایت گروه توسعه فناوری های دریایی صورت می‌گیرد؛

برگزاری چالش نوآوری روش های کاهش خوردگی در محیط های دریایی

رویداد چالش نوآوری روش های کاهش خوردگی در محیط های دریایی با استفاده از ترکیبات طبیعی به همت دانشگاه هرمزگان و با حمایت گروه توسعه فناوری های دریایی ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته برگزار می‌شود.

برگزاری چالش نوآوری روش های کاهش خوردگی در محیط های دریایی