22 اسفند 1397

امکان سفر در عمق منظومه شمسی با این کشف منحصربه فرد در کره ماه

فضاپیمای ناسا موفق به شناسایی مولکول‌های آب بر سطح کره ماه شده است؛ این کشف به وسیله ماهواره مدارگرد ناسا به نام (Orbiter Reconnaissance Lunar) به اختصار LRO به دست آمده است. کارشناسان اعتقاد دارند این کشف می‌تواند در آینده زمینه ساز دسترسی انسان به منابع آب و امکان ساخت پناهگاه بر سطح کره ماه شود.

امکان سفر در عمق منظومه شمسی با این کشف منحصربه فرد در کره ماه