انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی پیش‌بینی سالیانه رشد حمل و نقل را در بازار باربری هوایی تا ۲ درصد کاهش داد.

22 اسفند 1397

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی پیش‌بینی سالیانه رشد حمل و نقل را در بازار باربری هوایی تا ۲ درصد کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ، یاتا، انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی پیش‌بینی سالیانه رشد حمل و نقل را در بازار باربری هوایی تا 2 درصد کاهش داد و دلیل آن را تنش های تجاری، برگزیت و بیانیه های ضد جهانی شدن دانست .