چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته در تهران برگزار می شود

24 دی 1397

چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته در تهران برگزار می شود

چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته 13 لغایت 16 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.