همکاری فضایی دانشگاه اماراتی با شرکت قزاق

22 دی 1397

همکاری فضایی دانشگاه اماراتی با شرکت قزاق

دانشگاه شارجه امارات با شرکت قاریش ساپاری برای به اشتراک‌گذاری فناوری و سامانه‌های فضایی قرارداد امضا کرد.