رصد دریا با استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای و پایش هوایی

18 دی 1397

رصد دریا با استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای و پایش هوایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد: بندر شهید رجایی دارای یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی دریایی در سطح کشور است.