24 شهریور 1398

پهپاد همه کاره و جان سخت برای تحویل انواع کالا

یک شرکت استرالیایی از تولید پهپادی تازه خبر داده که می تواند در ۹۵ درصد شرایط آب و هوایی پرواز کند و انواع کالا را به مقصد برساند.

پهپاد همه کاره و جان سخت برای تحویل انواع کالا