16 شهریور 1398

دانش‌بنیان‌ها به تامین نیازهای صنعت دریایی سرعت می‌دهند

با برگزاری نخستین رویداد تقاضا محور صنایع دریایی کشور، نیازها و خلاهای موجود در حوزه ساخت و تامین قطعات و سامانه‌های مورد نیاز حوزه دریایی شناسایی شد.

دانش‌بنیان‌ها به تامین نیازهای صنعت دریایی سرعت می‌دهند