سه شنبه ٢٨ دی ١٣٩٥-
close
گزارش تصویریفیلمصوت
 • ایران - انیمیشن پرتاب ماهواره نوید
 • تصاویر ماهواره ای از زمین توسط ماهواره GeoEye-1
 • جهان - پیاده روی فضایی
 • آموزشی - تشریح کاربردهای سنجش از دور ماهواره ۱
 • تصاویر دریافتی از سیاره مشتری توسط Voyager 1
 • ایران - ماهواره شریف
 • آموزشی - تصاویر زیبای ماهواره ای
 • ایران - ماهواره آت ست AUT_SAT
 • آموزشی - فهرست کاربردهای سنجش از دور
 • آموزشی - مراحل پرتاب ماهواره به فضا
 • ایران - برنامه روزآمد - ۱۲ مهر
 • ایران - مصاحبه در اخبار شبکه ۱
 • ایران - مصاحبه با دکتر منطقی در برنامه چرخ
 • جهان - پرتاب فضاپیمای تحقیقاتی ناسا
 • جهان - انفجار موشک
 • آموزشی - دشواری های سفر به خورشید
 • جهان - نخستین ماهواره کوانتومی چین
 • جهان - آتش سوزی در هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ امارات
 • جهان - پرتاب سفینه تجهیز ایستگاه فضایی (سال 2014)
 • آموزشی - سفر ماهواره به فضا
 • ایران - بازتاب خبری - پرتاب ماهواره رصد (عربی)
 • ایران - بازتاب خبری - پرتاب ماهواره فجر
 • ایران - انیمیشن پرتاب ماهواره بر سفیر امید
 • جهان - پرتاب بزرگترین موشک حمل ماهواره
 • ایران - بازتاب خبری - پرتاب ماهواره رصد
 • جهان - استراتوباس
 • جهان - پرتاب موشک های SpaceX
 • ایران - مستند کوتاه ماهواره بر سفیر امید
 • ایران - دستاوردهای فضایی جمهوری اسلامی ایران
 • ایران - کاوشگر پژوهش
 • ایران - پرتاب ماهواره فجر
 • آموزشی - از پرتاب تا مدار
 • آموزشی - پرتاب ماهواره به فضا
 • ایران - بازدید از گروه مپنا
خبرنامهانتشارات
اخبارتازه هافراخوان
خدمات الکترونیک