رونق تولید
امروز : يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨

508

شرکت های خلاق و نوآور

49

شتابدهنده های فناوری

118

مراکز نوآوری

4563

شرکت های دانش بنیان

4214

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

یادداشت ها

نوید دوران تازه

پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

بیشتر

جوانان نخبه دیروز، فناوران راهگشای امروز

پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

بیشتر

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت