رونق تولید
امروز : دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨

631

شرکت های خلاق و نوآور

49

شتابدهنده های فناوری

118

مراکز نوآوری

4759

شرکت های دانش بنیان

4848

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

یادداشت ها

محمد جعفر عبدخدایی*

آسيب های غضروفی يكی از شايع ترين بيماري ها در ميان مردم جهان است. اين در حالی است كه به دليل طبيعت بدون رگ بافت غضروف عملا پتانسيل كمی برای ترميم خود به خودی اين بافت وجود دارد. البته در زمينه مهندسی بافت غضروف كارهای فراوانی برای ترميم اين بافت و سنتز زيست مواد مختلف برای ساخت داربست مناسب صورت گرفته است. به طور كلی مهندسی بافت بر سه اصل داربست، سلول و فاكتور رشد استوار است كه می توان از هر كدام از اين عوامل به تنهايی يا تركيبی از آن‌ها استفاده کرد.

بیشتر

شناخت زبان

* مهدی پورمحمد

بیشتر

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت